این نیز بگذرد و....

زمستان هر چه کند نمیتواند مانع از نور افشانی و گرمای دوباره خورشید گردد. نسیم  بهاری آخرین رگه های یخ زده در دل ساقه ها و شاخه ها ی گیاهان را می شکند و خون تازه را در آنها جاری میکند وآفتاب داغ دوباره جاری خواهد شد و...

افسانه هاتنها  بهانه ای هستند  تا بتوانیم از  لحظه ها و گذر زمان به شادی عبور کنیم.  بعد از مدتی سکوت و خلوت اینک مدتی است که باز  در کوچه و خیابان و دشت و صحرا و هر جا که اثری از حیات در اطرافمان هست  ولوله ای است.همه در جنب و جوش و تقلا و نهایت ... و این است زندگی.

یادمان نرود لحظه های شادی منحصر به   نقطه های ثابتی از  زمان نیستند بلکه در تمام ایامی که ما نفس میکشیم و عشق می ورزیم و محبت را با دیگران معامله میکنیم استمرار دارد.سفره هفت سین ما فقط برای این روزها ی خجسته پهن نمیشود بلکه تا آخر سال دیگر و سالهای دگر همچنان گسترده باشد: 


 "سبزه "و گل و گیاه را به هنگام سختی ها به یاد آور یم  تا امید را از دست ندهیم.
  " سرکه" و فرزند  انگور  و....که  نماد شادیها است  را فراموش نکنیم و این یعنی لحظه را قدر بدانیم و  غم را  به خود راه ندهیم.
• "سمنو"را گاهی با افکارمان مزمزه نماییم  و شکر از داشته هایمان  کنیم.بدانیم که کار نیکو خیر و برکت میاورد و نشاط و.... این  دست خودمان است که بخواهیم و باور کنیم.
• "سیب" وجودمان  را بارور کنیم  و لحظه ای آنرا  از دستتمان  رها نکنیم  که بدون مهربانی و دوستی با مردمان سفره زندگیمان رنگی نخواهد داشت.
• "سیر "را که قدرت دافعه دارد برای دوری از بعضی رفتارها و کارها که موجب میشود  سلامتی جسم و روانمان را به هم  ریزدبا ظرافت و در حد تعادل مد نظر قرار دهیم.بدانیم اساس هستی بر تعادل است و جلوگیری از افراط و تفریط و گاهی دوری از بعضی چیزها خود سلامتی است.
• "سماق "را در سفره زندگیمان  مرتب بچیننیم  و جابجا کنیم  که تنوع زندگی و بالا و پایین زندگی امری طبیعی است و  طلب میکند تا   لحظه ها را  حال  کنیم  و بچشیم  
•" سنجد"رادر سفره زندگیمان بچینیم تا یادمان نرودکه  از اصول و ارزش هایم در راستای جزیی از خلقت تخطی نکنم . .زمین را به فساد نکشانم و با تعامل با دیگران و دوستان و فامیل و همشهری ها و در کل همه انسانها رفیق و صمیمی باشم و با احترام به ارزش های دیگران کاری کنم تا با با  تربیت  فرزندان صالح و افکار نیکو و رفتار درست این راه متوقف نشود.

در سفره زندگی شایدچیزهای   دیگری باشند  که گر چه در حواشی قرار میدهیم اما نه تنها به معنای بی ارزش بودن و یا کم اهمیت بودن آنهانست بلکه به این دلیل است که بدون آنها اصلا سفره ای وجود نخواهد داشت

.اول سکه است که نماد ثروت و پول است و سرمایه.چیزی که بدون کار و تلاش و تفکر به دست نمیاید

دوم  کتاب است و آنهم نه هر کتابی بلکه آنکه باور ماست  و عصاره اعتقادات و گذشته و بنیان وجودی ما که این  محور دانایی است و کمک به حل مشکلات و گرفتاری ما  در هنگام سختی ها و راهگشای نجاتمان به هنگام شادی ها.

سوم ماهی که زندگی است و حیات و نیاز به داشتن و  کشف معنایی برای چرایی وجود و بودنمان و ....

و هر چه که در ذهن من سفره ام را رنگین تر و شاداب تر میکند.

سالی دیگر از راه رسید و من با این مقدمه  باز بهانه ای یافتم تا شکر کنم آنچه دارم و آرزو کنم برای همه عزیزان و دوستان و خوانندگانی که به اینجا میایند که خودشان و خانواده شان سالی خوش همراه با شادی و سلامتی و موفقیت داشته باشند و.... عیدتان مبارک