افکارو باورها و گفتار و کردار ما اغلب  متاثر ار عوامل پایدار بسیاری است که از جمله میتوان به پیشینه ژنیتیکی و فامیلی و  شرایط دوران جنینی تا وضعیت خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و ده ها عامل دیگر اشاره کرد .

اما گاهی هم در گذران زندگی  افراد ی به ما برمیخورند که همچون صا عقه و در یک چشم بهم زدن می آیند و میروند و لی یک عمر مسیر زندگی ما را تحت تاثیر قرار میدهند.یک نگاه کوتاه یا یک کلام و یا شاید یک حرکت به ظاهر معمولی و یا حتی یک اشاره و....بعد زندگی متحول میشود و چرخشی عظیم و باور نکردنی در روند و روش زندگی ما بوجود میآید و ما را از یک راه به راه دیگر و از سرنوشتی به سرنوشتی دیگر میبرد.

درکنارت در  صندلی اتوبوسی درمسیر راهی نشسته  وبا  یک نگاه پرسش آمیز و یا در حال قدم زدن در بیراهه ای سرگردان هستی   وبا  یک نهیب  زیرکانه  و  شاید در کلاس درس و مشقی ونگاه ملیح و بی آلایش  دو همکلاسی با هم و  یا در محفلی و یک فنجان چای که از دستی لیز میخورد و بدنبال آن یک جمله ای رد وبدل میشود  و حتی زمانی که  افسرده و دلفسرده از همه دنیا هستی با  یک لبخند امید بخش یا اینکه   بی خبر از همه جا در برهوت تنهایی خود غرق در عصیان ناشی از زندگی ناگاه  با  برخورد تنه یک غریبه به تو که گاه با یک معذرت خواهی به ظاهر پایان میگیرد و....

اما وجه مشترک همه این لحظه هایکی کوتاه بودن زمان تو با او که در مقایسه با طول عمر همچون صاعقه است و دیگری  یک پیام و یا جمله  و یا رفتار تازه ای است که قبل از آن از هیچکس و  در هیچ جا نشنیده  و یا ندیده ای   ونهایت تاثیر گذاری پایداری که  تو را  به خود میبرد وبه فکر کردن وادار میکند و همه رفتار تو را  تغییر دهد.

به بیان دیگر  این آشنایی مقدمه و ابتدایی میشود برای شروع تولدی دیگر و خلق  یک دنیای جدید و تحولی بنیادین و  تازه در زندگی.بسیاری از خاطرات خوب و قشنگ ما زاییده حضور  همین آدمهای صاعقه ای هستند.اغلب عشق های واقعی و زلال در  همین ذره های زمان ساخته شده اند و به خاطراتی جاودانه تبدیل شده اند.عشق هایی که معشوق آن هرگز قابل وصول نیست ولی در همان کوتاه زمان تاثیر پایدار خود را در تمامی درات وجود عاشق نهادینه کرده است.

در دنیای علم و عرفان و هنر و اندیشه و هر آنچه که به زیبایی مربوط میشود میتوان نقش این افرادرا در آفرینش و خلق جاودان و ماندگار آثار دید.

نمیدانم چرا امروزم را به این افراد فکر کردم و اینها را نوشتم اما کتمان نمیکنم که در زندگی من هم  چنین افرادی برای کوتاه زمانی آمدند و زود هم رفتند ولی بنیان رندگی مرا از بیخ و بن عوض کردند و من شاید خواسته ام به این وسیله بیان احترام وتکریمی کرده باشم بر آنها که هرگز داشتن شان برایم میسر نیست و شاید هم خواسته ام بدانم آیا برای شما هم چنین افرادی به اندازه من تاثیر گذار بوده اند و یا خیر و از نظرات شما سود ببرم.

گمشده هایی که سالها در جستجویی شان  هستیم وبا اینکه کمتر  امیدی به وصلشان است ولی همیشه با ما هستند و  ذکرشان و یادشان در زبان و  رفتار و گفتار و اندیشه و روح وروانمان  همیشه پایدار و جاودان خواهد بود.