آشنا

این وبلاگ در باره دوستی با خود و دیگران و هر چه در دنیا است و هر مطلبی که برای نزدیکی بیشتر با درک بهتر معنای زندگی باشد میگوید . با همه افراد دلنگران و غمدیده همدلی می کند ولی تسلیم و تلخی و ناله کردن مدام را موافق نیست.با چرا هاکمتر کار دارد ولی دنبال یافتن چگونه هاست . این یک سایت خانوادگی و اجتماعی است و از طرح مسایل سیاسی ومکتبی خاص و یک جانبه معذور است.

مهر 97
1 پست
شهریور 97
1 پست
مهر 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
15 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
2 پست
روز_تولد-
1 پست
سقراط
1 پست
ابوالهول
1 پست
نیمه_پر
1 پست
بشقاب
1 پست
ازمیر
1 پست
سوکه
1 پست
آتا_تورک
1 پست
ده_شاهی
1 پست
پول_قدیم
1 پست
بخشش
1 پست
خشت_سر
1 پست
سرعت
1 پست
فست_فود
1 پست
سوئد
1 پست
طعم_شادی
1 پست
سالمندی
2 پست
شیشه_عمر
1 پست
دره_شهر
1 پست
بوی_کلاس
1 پست
شاهین_نت
1 پست
ایرانگیت
1 پست
بازار
1 پست
کمودور_64
1 پست
فیثاغورس
1 پست
املا
1 پست
یلدا
1 پست
بورس
2 پست
تورم
1 پست
ارز_و_طلا
1 پست
افسردگی
1 پست
ارتباطات
2 پست
قلمرو
1 پست
پروفایل
1 پست
اتاق_فکر
1 پست
حادثه
1 پست
اچ_اس_ای
1 پست
جنگ
1 پست
آبادان
3 پست
بوی_معلم
1 پست
عشق
5 پست
انتظار
1 پست
پول_شویی
1 پست
مولوی
1 پست
زبان_بدن
1 پست
معلول_ها
2 پست
گمشده
1 پست
اشراق
1 پست
تغییر
1 پست
لولو
1 پست
اندیشه
2 پست
سال_نو
1 پست
کسب_و_کار
1 پست
فرهاد
1 پست
نظامی
1 پست
اعتقاد
1 پست
چاقوکشی
1 پست
حافظ
1 پست
لحظه_ها
1 پست
انجیل
1 پست
تولد_دوم
1 پست
مقاومت
1 پست
خرمشهر
1 پست
عرفان
1 پست
ملامتیان
1 پست
دیوجانس
1 پست
سگ
1 پست
مردمونث
2 پست
زن_مذکر
1 پست
فمینیسم
1 پست
صاعقه
1 پست
اخفش
1 پست
آموزش
1 پست
مشاوره
1 پست
تعصب
1 پست
پروکروست
1 پست
سرطان
1 پست
1 پست
شرکت__نفت
1 پست
سالمند
2 پست
پاییز
1 پست
زیبایی
1 پست
ریتم
2 پست
نوبتکاری
2 پست
ملاتونین
1 پست
سیستم_ها
1 پست
اسطوره
1 پست
کایزن
1 پست
دانایی
1 پست
ازدواج
1 پست
سینرژی
1 پست
محرومان
1 پست
باورها
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....
تا سرنگونی
حمایت از جنبش های مردم ایران.نه به حکومت اسلامی