آشنا

این وبلاگ در باره دوستی با خود و دیگران و هر چه در دنیا است و هر مطلبی که برای نزدیکی بیشتر با درک بهتر معنای زندگی باشد میگوید . با همه افراد دلنگران و غمدیده همدلی می کند ولی تسلیم و تلخی و ناله کردن مدام را موافق نیست.با چرا هاکمتر کار دارد ولی دنبال یافتن چگونه هاست . این یک سایت خانوادگی و اجتماعی است و از طرح مسایل سیاسی ومکتبی خاص و یک جانبه معذور است.

مهر 97
1 پست
شهریور 97
1 پست
مهر 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
15 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
2 پست
روز_تولد-
1 پست
سقراط
1 پست
ابوالهول
1 پست
نیمه_پر
1 پست
بشقاب
1 پست
ازمیر
1 پست
سوکه
1 پست
آتا_تورک
1 پست
ده_شاهی
1 پست
پول_قدیم
1 پست
بخشش
1 پست
خشت_سر
1 پست
سرعت
1 پست
فست_فود
1 پست
سوئد
1 پست
طعم_شادی
1 پست
سالمندی
2 پست
شیشه_عمر
1 پست
دره_شهر
1 پست
بوی_کلاس
1 پست
شاهین_نت
1 پست
ایرانگیت
1 پست
بازار
1 پست
کمودور_64
1 پست
فیثاغورس
1 پست
املا
1 پست
یلدا
1 پست
بورس
2 پست
تورم
1 پست
ارز_و_طلا
1 پست
افسردگی
1 پست
ارتباطات
2 پست
قلمرو
1 پست
پروفایل
1 پست
اتاق_فکر
1 پست
حادثه
1 پست
اچ_اس_ای
1 پست
جنگ
1 پست
آبادان
3 پست
بوی_معلم
1 پست
عشق
5 پست
انتظار
1 پست
پول_شویی
1 پست
مولوی
1 پست
زبان_بدن
1 پست
معلول_ها
2 پست
گمشده
1 پست
اشراق
1 پست
تغییر
1 پست
لولو
1 پست
اندیشه
2 پست
سال_نو
1 پست
کسب_و_کار
1 پست
فرهاد
1 پست
نظامی
1 پست
اعتقاد
1 پست
چاقوکشی
1 پست
حافظ
1 پست
لحظه_ها
1 پست
انجیل
1 پست
تولد_دوم
1 پست
مقاومت
1 پست
خرمشهر
1 پست
عرفان
1 پست
ملامتیان
1 پست
دیوجانس
1 پست
سگ
1 پست
مردمونث
2 پست
زن_مذکر
1 پست
فمینیسم
1 پست
صاعقه
1 پست
اخفش
1 پست
آموزش
1 پست
مشاوره
1 پست
تعصب
1 پست
پروکروست
1 پست
سرطان
1 پست
1 پست
شرکت__نفت
1 پست
سالمند
2 پست
پاییز
1 پست
زیبایی
1 پست
ریتم
2 پست
نوبتکاری
2 پست
ملاتونین
1 پست
سیستم_ها
1 پست
اسطوره
1 پست
کایزن
1 پست
دانایی
1 پست
ازدواج
1 پست
سینرژی
1 پست
محرومان
1 پست
باورها
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
تا سرنگونی
حمایت از جنبش های مردم ایران.نه به حکومت اسلامی