بی سوادهای عاطفی

 

  بی سواد های عاطفی چه کسانی هستند؟     EMOTIONAL ILLISTRATES

 ما در جریان زندگی با افرادی روبرو میشویم که رفتارهایشان و ارتباطات آنها با خود و دیگران و

ما عجیب است.این افراد به خصوص در ارتباط های خانوادگی و زناشویی و یا با فرزندان و

دوستان و اطرافیان  و محط کار اغلب رفتارهای تنش زایی دارند.اینها نمیتوانند از آرامش و

زیبایی لذت برند  و برای دیگران هم تحملشان بسیار سخت است.بیاییم آنها را بیشتر

بشناسم     

این افراد اغلب نسبت به عواطف خود آگاهی ندارندوهمراه با این مشکل  دارای اختلالات

جسمی هم  هستند . 

برای کاهش تنش های  موجود در خود  به الکل و یا سیگار و مواد مخدر روی می آورند.

مشکلات تغذیه و وسواس فکری(فکرهایی که نمیتوانند از آن رها بشوند)و وسواس عملی

( انجام دادن تکراری بعضی کارها بدون دلیل  مثلا شستشوی بی مورد هر چیز و یا اینکه 

 چندین بار شک میکنند که آیا درخانه  را بسته ام یا نه و ...)  ویا اندوه عصبی دارند.

 وعلایم دیگر مانند هول و هراس  و همیشه در ترس و اضطراب و ...

این افراد قادر نیستند هیجاناتی مانند غم   اندوه  عصبانیت و نا آرامی و تشویش  و نیز شادی

از خود نشان دهند.در این موارد فقط میتوانند  به توصیف شرایط بیرونی عواطف  خود و آنهم

بسیار ناشیانه یپردازند.

 یکی از بد بختی های آنها این است که  غمها و شادیهای دیگران را  هم تشخیص  نمی دهند.

و........                                                                                          

در این مورد از دوستان درخواست میکنم به علایم بیشتری از این نوع  اختلال روانی اجتماعی

 که  در پست های  آینده دو باره در این مورد صحبت خواهیم کرد دقت نمایند و اظهار نظر

کنند .ولی تا اون موقع ازخودمون در این مورد سوال کنیم:

آیا تا حال چند مورد با چنین افرادی برخورد کرده ایم :

 افرادی که  مانند ربات و ماشین  هستند  و رفتارهایش فاقد عاطفه طبیعی است؟

 به آنها سلام میکنید بی تفاوت اند.احوالشان را می پرسید یک جواب سطحی میدهد.عشق

می ورزید نمی فهمند. از دستش عصبانی میشوبد انگار که با او نیستی .از غصه هایت

 برایشان میگویید با چشمانی بی رمق به تو نگاه میکنند و  حالتشان منگ و منجمد  است

بطوریکه تعجب میکنی که  این آدم  ها چرا این طوریند؟ و......

.....آدم های عجیبی هستند نه؟

اصلا چرا بی سواد های عاطفی را باید بشناسیم؟

 

  

/ 2 نظر / 3 بازدید
مژگان

زحمت نکشین پیداش کردم .

عالی استاد