ما وفرزندان

از غرور جوانی به والدین  گفتیم که "نمی دانید ".

امروز که خود پدر یا مادر شدیم ازهر دو طرف وا مانده ایم:

نه والدین را قدر دان شدیم و نه بچه ها دیگر ما را قبول دارند زیرا خودمان به

آنها تاکید کردیم : " که ما نمی دانیم"!

وفرزندان  هم بیشتر وامانده  تا  از چه کسی سئوال کنند!

 

عکس تزیینی است.

/ 0 نظر / 28 بازدید