سال نو مبارک

Rotating Snakes

میگویند هفت قرن پیش  "وقتی مغول ها به ایران آمدند علاوه بر همه قتل و غارت و ظلمی که بر ما کردند قصد داشتند تقویم ما را هم عوض کنند".تقویم مورد نظر اونها به نام چینی - اویغوری معروف است.در این گاهشماری سالها را بر اساس 12 حیوان مانند موش و گاو و...مشخص میکردند.( لینک زیر

http://webzine.mehrnews.com/FullStory/News/?NewsId=684

 اما  نکته جالبی که در ما  ایرانیان مشاهده میشود جنبه "مسلطی بودن فرهنگ" ماست بطوریکه اگر چه اقوام مختلف مدتی بر ما تاخته اند ولی هر گز نتوانسته اند خود را کاملا بر ما تحمیل کنند.

 مردم خوش شوق و همیشه امیدوار و مبتکر ایران در مورد تقویم چینی نیز نکات منفی آنرا دور نموده و از خوبی های آن برای نزدیکی بیشتر به طبیعت و حیوانات بهره گرفته و در کنار  گاهشماری ملی خود از آن بهره میگیرند.

با این توضیحات  میخواهم بگویم من  هم به عنوان یک ایرانی اعتقادی به بعضی از این خرافات ندارم و لی در حد شوخی  و زیبایی هایی که در اینگونه مباحث است  سال آینده  را با نمودی از" مار"  و با ترکیبی از معنای زندگی   آغاز  میکنم.

نمادی  که نقطه هایش را ما تعیین میکنیم, در حالیکه نقطه ای  به نام اول و آخر و  هفته  و ماه و سال و روز تولد و فلان و فلان ...وجود ندارد. 

چند لحظه که خوب دقیق میشویم می بینیم ابتدا و انتهایی ندارد.چرخش قشنگ زندگی و رنگهای امید بخش و بالا و پایین ها  و رمز و رازهایی که در آن است  همه از یک جنس اند.

  نمادی که مانند خود زندگی همه اش حرکت است و رفتن به کمال و رشد .  شکلی که وقتی  در آن متمرکز شویم  هم جاذب است و هم  گیج کننده و نشان از   بیم و امید نهفته در آن  و... که البته  برای هر کس داستانی  را تداعی میکند که به زندگیش معنا یی می بخشد که ادامه حیاتش را توجیه میکند

 و...

صمیمانه  آرزوی سالی خوش همراه با سلامتی و شادی برای شما , که در  اینجا کنار خانواده و فامیل هستید,  و  آنهایی که دور از میهن هستند, و لی همیشه بین ما و در دل ما جا دارید,  را دارم.

/ 0 نظر / 29 بازدید