مدرسه های هیات امنایی

 

مدرسه های هیات امنایی چند سالی است فعال شده اند .اخیرا که دوران آزمایشی آن  به سر آمده است به  چالشی جدی در حوزه اموزش و پرورش تبدیل شده است.

عده ای که بیشتر مسئولین آموزش و پرورش و بعضی از مدیران و کارشناس هایی هستند که گرفتار بودجه و اعتبار و سایر مشکلات مربوط به اداره مدارس هستند  تقریبا برروی نکات  مثبت آن و بخصو ص نقش مشارکت های مردمی و کمک خیرین وبهبود کیفیت ناشی از آن تکیه می نمایند.

بعضی هم با توجه به تجربیات قبلی واقدام های مشابه در سال های گذشته نسبت به اهداف  واقعی آن بد بین هستند و ترس دارند که همچنان پولی شدن مدرسه ها به جایی برسد که کودکان نادار و ضعیف  در این رقابت های سنگین تاب نیاورند و ترک مدرسه کنند وهستند عده ای هم که بینابین هستند نه کاملا رد می کنند و نه بطور تمام تایید.

این یک موضوع اجتماعی و مربوط به همه ما و فرزندان ما می شود .

در لینک زیر من هم  این مورد در یک مصاحبه الکترونیکی که با روزنامه "قدس  آنلاین "داشته ام نظرم را  اعلام نموده ام.

شما هم اگر دیدگاهی دارید بگویید تا یاد بگیریم.

http://qudsonline.ir/TextVersionDetail/243167

/ 0 نظر / 35 بازدید