بی نظمی هوشمندانه را تمرین کنیم

زندگی هر گز طبق یک خط تعیین شده و منظم واونطور که ما دوست داریم و برنامه ریزی می کنیم پیش نمی رود . هر لحظه ممکن است یک اتفاق خوب یا بد  خارج از قدرت ما تمام نقشه ها را به هم ریزد.ا

اگر چنین است چه بهتر که خودمان و مخصوصا فرزندان را در هر سنی با "شاید " بیشتر آشنا کنیم .

.

 

چه می شود که مثلا یک روز که انتظار فلان را دارد  بیاید وببیند آنطور که قکر می کرده نشده است؟

ممکن است ناراحت شود ولی این نوعی واکسینه کردن او برای آینده بهتر است.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید